Hopp til hovedinnhold

13.02

Årsmøte i Lillesand lokallag

Velkommen til årsmøte i Lillesand lokallag 2024

Restaurant Beddingen
Havnegata 3 , 4790 Lillesand

Innkommende saker må være styret i hende innen 6. februar. Forslag sendes til styreleder Line Kirkebø på e-post til line.kirkeboe@hef.no

# #Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Etter årsmøtet blir det generell informasjon om alternativ gravferd i Agder

# Vel møtt!