Hopp til hovedinnhold

21.02

Årsmøte i Lindesnes lokallag

Velkommen til årsmøte i Lindesnes lokallag 2024

Hawaii loftet, Smoi
Store Elvegate 25 , 4514 Mandal

Innkommende saker må være styret i hende innen 14. februar. Forslag sendes til styreleder Eva Solås Nilsen på e-post til evasolnil@gmail.com

Etter årsmøtet blir det foredrag med tema "Hva er humanisme?" ved filosof og forfatter av boken Humanismens idehistorie, Morten Fastvold

# #Foreløpig saksliste

  • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
  • Sak 3: Årsmelding 2023
  • Sak 4: Regnskap 2023
  • Sak 5: Innkomne saker
  • Sak 6: Formell nedleggeling av lokallagetDet sittende styret foreslår å legge ned lokallaget. Forslaget innebærer at aktiviteten i lokallaget formelt overtas av Agder regionlag. Aktiviteten knyttet til arrangering av konfirmasjonsseremoni og navnefester videreføres, men da organisert som et lokallag uten formalkrav under Agder regionlag. For å fortsette med lokal aktivitet etter nedleggelse må aktivitetene organiseres i utvalg som får sine mandat fra Agder regionlag. Mandatene gir rammer for seremoniaktivitet eller annen aktivitet.Det må også utpekes en kontaktperson for lokallag uten formalkrav. Kontaktpersonen får hovedansvar for kontakt med regionlaget og for å samkjøre aktiviteter lokalt hvis det er flere utvalg. Kontaktpersonen kan velges på årsmøtet i 2024. Etter nedleggelse vil administrasjonen i avdeling sør sørge for å opprettholde kontakten mellom lokallag uten formalkrav og regionlag, og hjelpe med praktiske oppgaver knyttet til nedleggelse.
  • Sak 7: Oppnevne delegater til årsmøte i Agder regionlag

Enkel servering

Du kan laste ned årsmelding 2023 her

Du kan laste ned årsregnskap 2023 her

# #Vel møtt!