Hopp til hovedinnhold

27.02

Årsmøte i Midthordaland lokallag

Velkommen til årsmøte i Midthordaland lokallag

Capri
Sentrum Os

Innkommende saker må være styret i hende innen 20. februar. Forslag sendes til styreleder Solfrid Norunn Skorpen på e-post til skorpetroll@gmail.com

# Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre og revisor
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Enkel bevertning.

# Vel møtt!