Hopp til hovedinnhold

14.02

Årsmøte i Molde og omegn lokallag

Velkommen til årsmøte i Molde og omegn lokallag 2024

Human-Etisk Forbunds kontor i Molde
Strandgata 13 Molde

Innkommende saker må være styret i hende innen 4. februar Forslag sendes til styreleder Eirik Gullord på e-post til eirik.gullord@hef.no

# ##Foreløpig saksliste

 • Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 02/24 Konstituering, valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 03/24 Årsmelding 2023
 • Sak 04/24 Regnskap 2023
 • Sak 05/24 Innkomne saker
 • Sak 06/24 Valg
  • a) Valg av styre
  • b) Valg av valgkomité
  • c) Valg av revisor
  • d) Valg av delegater til regionlagsårsmøte

Enkel bevertning

# ##Vel møtt!