Hopp til hovedinnhold

27.02

Årsmøte i Neadalen lokallag

Velkommen til årsmøte i Neadalen lokallag 2024

Selbu videregående skole
Bellvegen 50 , 7580 Selbu

Innkommende saker må være styret i hende innen 13. februar. Forslag sendes til styreleder Heidi Saur på e-post til heidisaur@yahoo.no

# Foreløpig saksliste

  • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
  • Sak 3: Årsmelding 2023
  • Sak 4: Regnskap 2023
  • Sak 5: Innkomne saker
  • Sak 6: Det sittende styret foreslår å legge ned lokallaget. Forslaget innebærer at aktiviteten i lokallaget formelt overtas av Trøndelag regionlag. Aktiviteten knyttet til arrangering av konfirmasjonsseremoni og navnefester videreføres, men da organisert som et lokallag uten formalkrav under Trøndelag regionlag. For å fortsette med lokal aktivitet etter nedleggelse må aktivitetene organiseres i utvalg som får sine mandat fra Trøndelag regionlag. Mandatene gir rammer for seremoniaktivitet eller annen aktivitet.Det må også utpekes en kontaktperson for lokallag uten formalkrav. Kontaktpersonen får hovedansvar for kontakt med regionlaget og for å samkjøre aktiviteter lokalt hvis det er flere utvalg. Kontaktpersonen kan velges på årsmøtet i 2024. Etter nedleggelse vil administrasjonen i avdeling sør sørge for å opprettholde kontakten mellom lokallag uten formalkrav og regionlag, og hjelpe med praktiske oppgaver knyttet til nedleggelse.
  • Sak 7: Oppnevne delegater til årsmøte i Trøndelag regionlag

# Vel møtt!