Hopp til hovedinnhold

16.02

Årsmøte i Nedre Romerike 2023

Innkalling til årsmøte i Nedre Romerike lokallag

Scene 5, Lillestrøm kultursenter
Kirkegata 11 , 2000 Lillestrøm

Alle medlemmer i Nedre Romerike lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Innkommende saker må være styret i hende innen 8. februar. Forslag sendes styreleder Kaja Lorentzen, [email protected].

Saksliste

Sak 01/23           Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/23           Konstituering, valg av
ordstyrer
referent
protokollunderskrivere
Sak 03/23           Årsmelding 2022
Sak 04/23           Regnskap 2022
Sak 05/23         Signaturrett
Sak 06/23           Innkomne saker
Sak 07/23           Valg
a)    Valg av styre
b)    Valg av valgkomité
c)     Valg av revisor
d)    Valg av delegater til regionlagsårsmøte

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i Human-Etisk Forbund Nedre Romerike lokallag
v/leder Kaja Lorentzen

[email protected]

Innstilling til styre

  • Leder: Kaja S.T. Lorentzen, Gjenvalg (1 år)

  • Nestleder: Annett Hillestad, Ikke på valg

  • Økonomiansvarlig: Kaja Hønsen Brandt, Ikke på valg

  • Styremedlem 1: Per Ivar Løkken, Ikke på valg

  • Styremedlem 2: Ida Løken Normann, Ikke på valg

  • Styremedlem 3: Lykke Urdahl Arellano, Ikke på valg                                        

  • Varamedlem 1: Aage Aune, Gjenvalg (2 år)