Hopp til hovedinnhold

16.02

Årsmøte i Nedre Romerike lokallag

Innkalling til årsmøte i Nedre Romerike lokallag 16.02.2022 kl. 18.00 på Scene 5, Lillestrøm kultursenter

Scene 5, Lillestrøm kultursenter
Kirkegata 11 Lillestrøm

Alle medlemmer i Nedre Romerike lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte. 

Innkommende saker må være styret i hende innen 8. februar.

Forslag sendes styreleder Kaja Lorentzen, [email protected].

Saksliste

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/22 Konstituering, valg av

ordstyrer
referent
protokollunderskrivere

Sak 03/22 Årsmelding 2021
Sak 04/22 Regnskap 2021
Sak 05/22 Signaturrett

Sak 06/22 Innkomne saker

Sak 07/22 Valg

a)    Valg av styre
b)    Valg av valgkomité
c)     Valg av revisor
d)    Valg av delegater til regionlagsårsmøte

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i Human-Etisk Forbund Nedre Romerike lokallag
v/leder Kaja Lorentzen

[email protected]

Vedlegg: Innstilling til styret

Leder: Kaja S.T. Lorentzen - Ikke på valg
Nestleder: Annett Hillestad - Gjenvalg (2 år)
Økonomiansvarlig: Kaja Hønsen Brandt - Gjenvalg (2 år)
Styremedlem 1: Per Ivar Løkken - Gjenvalg (2 år)
Styremedlem 2: Ida Løken Normann - Gjenvalg (2 år)
Styremedlem 3: Lykke Urdahl Arellano - Ny (2 år)                                               
Varamedlem 1: Aage Aune - Ikke på valg