Hopp til hovedinnhold

15.02

Årsmøte i Nes lokallag

Til deg som er medlem i Human-Etisk forbund Nes lokallag

Digitalt på Teams

Innkalling til årsmøte i Nes lokallag 15. februar 2022 kl. 19.00.

Møtet gjennomføres digitalt via Teams. Påmelding gjøres ved å sende en mail til [email protected]. Da mottar du møtelink tilbake og kan enkelt klikke deg inn på linken til møtetiden.

Alle medlemmer i Nes lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte. 

Innkommende saker må være styret i hende innen 09.02.22.
Forslag sendes styreleder Charlotte Eriksen, [email protected].

Saksliste:
Sak 01/22       Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/22       Konstituering, valg av

-ordstyrer
-referent
-protokollunderskrivere

Sak 03/22       Årsberetning og årsmelding 2021
Sak 04/22       Regnskap 2021
Sak 05/22       Innkommede saker
Sak 06/22       Valg
a)      Valg av styre
b)      Valg av fylkesårsmøtedelegater
c)      Valg av valgkomité
d)      Valg av kandidat til fylkeslagets valgkomité


Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret i Human-Etisk Forbund Nes lokallag
v/leder Charlotte Eriksen
[email protected]