Hopp til hovedinnhold

14.02

Årsmøte i Nes lokallag

Velkommen til årsmøte i Nes lokallag 2024

Innkommende saker må være styret i hende innen 4. februar. Forslag sendes til styreleder Charlotte Eriksen på e-post til nes@human.no

# Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Enkel bevertning.

# Vel møtt!

Dokumenter