Hopp til hovedinnhold

15.02

Årsmøte

Årsmøte i Nord-Jarlsberg lokallag

Velkommen til årsmøte i Nord-Jarlsberg lokallag 15. februar 2023 kl 18:30 på Bella Vista kafe. Bruk inngangen til restauranten

Kafe Bella Vista
Havnegaten 9a , 3080 Holmestrand

I tillegg til vanlige årsmøtesaker får vi et foredrag av Anne Katrine Raassum fra HEF om livssynspolitikk i valgkampen 2023. Det serveres tapas etter at årsmøtesakene er behandlet. Vi ber om at medlemmer som har forslag til saker på årsmøtet ut over de som står på sakslista, sender disse til styret ved Inger Deildokk innen fredag 3.februar epost. [email protected]

FORELØPIG SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.                         

Sak 2: Konstituering. Valg av møteleder og referent. Valg av to protokollvitner til å signere årsmøteprotokollen

Sak 3: Godkjenning av årsberetning for 2022.

Sak 4: Godkjenning av regnskap for 2022.

Sak 5: Revisjonsberetning

Sak 6: Innkomne saker 1)Tidligere tildelte fullmakter i form av signaturrett og prokura oppheves. Ny signatur tildeles to styremedlemmer i fellesskap.

Sak 7:  Valg

  • styre

  • delegater til regionlagets årsmøte

  • revisor

  • valgkomite

Sakspapirer vil ligge som vedlegg her når de er klare