Hopp til hovedinnhold

28.02

Årsmøte i Nord-Jarlsberg lokallag

Velkommen til årsmøte i Nord-Jarlsberg lokallag 2024

Holmestrand fjordhotell
Strandholmen 4 , 3080

I forbindelse med årsmøtet vil det bli foredrag ved Alf van der Hagen om hans bok om og med Ingvar Ambjørnsen "Ønsk meg heller god tur". Foredraget er åpent for alle uavhengig medlemskap i HEF. Etter foredraget følger vanlig årsmøte.

Alf van der Hagens bok kom ut i oktober 2023, og er det nærmeste vi kommer en selvbiografi fra Ingvar Ambjørnsen, hvor Ambjørnsen forteller åpenhjertig om sitt liv.  Ambjørnsen fremstår i denne boka som en fri ånd, en dypt humanistisk forfatter og et fyrverkeri av en forteller.

# Saksliste

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Konstituering: Valg av møteleder, referent. og protokollunderskrivere

Sak 3: Årsmelding 2023

Sak 4: Regnskap 2023 med revisors beretning

Sak 5: Innkomne saker: Tidligere tildelte fullmakter i form av signaturrett og prokura oppheves. Ny signatur tildeles to styremedlemmer i fellesskap.

Sak 6: Valg:

a) Valg av styre

b) Valg avdelegater til regionlagets årsmøte

c) Valg av revisor

d) Valg av valgkomite

Her kan du laste ned årsmelding 2023

Her kan du laste ned årsregnskap 2023

Her kan du laste ned revisors beretning

Her kan du laste ned valgkomiteens innstilling

Vel møtt!