Hopp til hovedinnhold

08.02

Årsmøte i Oppdal og Rennebu lokallag

Alle medlemmer i Oppdal og Rennebu lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.  

Innkommende saker må være styret i hende innen 1. februar 2023. Forslag sendes styreleder Ivar Bøe, [email protected], tlf. 48271886. Adr: Roseringen 38, 7340 Oppdal. 

Saksliste

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 02/23 Konstituering, valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere 
Sak 03/23 Årsmelding 2022 
Sak 04/23 Regnskap 2022 
Sak 05/23 Innkomne saker 
Sak 06/23 Valg 

  1. Valg av styre 

  1. Valg av valgkomité 

  1. Valg av revisor  

  1. Valg av delegater til regionlagsårsmøte