Hopp til hovedinnhold

13.02

Årsmøte i Oppdal og Rennebu lokallag

Velkommen til årsmøte i Oppdal og Rennebu lokallag 2024. Alle medlemmer i Oppdal og Rennebu lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Innkommende saker må være styret i hende innen 1. februar. Forslag sendes til styreleder Ivar Bøe på e-post til ivarboe@oppdal.com

Eller pr post til Ivar Bøe, Roseringen 38, 7340 Oppdal

# Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

# Vel møtt!