Hopp til hovedinnhold

07.02

Årsmøte i Orkdal lokallag

Alle medlemmer i Orkdal lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte. Innkommende saker må være styret i hende innen 31. januar 2023. 
Forslag sendes styreleder Jan Aage Mortensen, [email protected],  tlf. 98412362. Adr: Øvre Hovsbakkan 40, 7300 Orkanger. 

Orkdal folkebibliotek
Orkdalsveien 52 , 7300 ORKANGER

Saksliste

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 02/23 Konstituering, valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere 
Sak 03/23 Årsmelding 2022 
Sak 04/23 Regnskap 2022 
Sak 05/23 Innkomne saker 
Sak 06/23 Valg 

  1. Valg av styre 

  1. Valg av valgkomité 

  1. Valg av revisor  

  1. Valg av delegater til regionlagsårsmøte 

Sakspapirer:
Årsmelding 2022