Hopp til hovedinnhold

30.03

Årsmøte i Østfold regionlag 2023

Litteraturhuset Fredrikstad
Storgata 11 , 1607 Fredrikstad

Tid: torsdag 30. mars kl. 18-20.30
Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad

Årsmøtet starter kl. 18. Kl. 19 blir det forfatterforedrag med Aslaug Olette Klausen, forfatteren av Ingen er så trygg i fare. Samtaler om tro og traumer

Alle medlemmer er velkomne på årsmøtet. Kun valgte delegater har stemmerett.
Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes på til regionlagsleder Linda Andal på e-post lindandal@gmail.com senest 16. mars.  

Saksliste

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Åpning og konstituering Valg av

a) Møteleder

b) Referent

c) Protokollunderskrivere

Sak 3: Forretningsorden

Sak 4: Årsregnskap 2022 med revisjonsberetning til orientering

Sak 5: Orienteringssaker

a) Østfold regionlags årsmelding for 2022

Sak 6: Innkomne saker

Ingen saker innsendt

Sak 7: Valg

a) Regionlagstyre

b) Valgkomité

c) Revisor

d) Landsmøte 2023

Sak 8: Signaturrett

Dokumenter

Sakspapirer
Årsoppgjørsrapport 2022
Årsmelding 2022
Revisjonsberetning 2022