Hopp til hovedinnhold

14.02

Årsmøte i Ringsaker lokallag

Velkommen til årsmøte i Ringsaker lokallag 2024

Biblioteket i Brumunddal
Buttekvernvegen 3 , 2382 Brumunddal

Innkommende saker må være styret i hende innen 4. februar Forslag sendes til styreleder Ingeborg Wien på e-post til ingeborgwien@outlook.com

# ##Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Enkel servering

Her kan du laste ned årsmelding 2023

Her kan du laste ned saksframlegg vedrørende lokallagets formalkrav

# ##Vel møtt!