Hopp til hovedinnhold

16.03

Årsmøte i Rogaland regionlag

Velkommen til årsmøte i Rogaland regionlag! I år avholdes årsmøtet lørdag 16.mars kl. 11.00 på Clarion hotell Stavanger.

Arne Rettedals Gate 14
4008 Stavanger

Årsmøte er det høyeste organet i Human-Etisk Forbund Rogaland regionlag. Her vedtas budsjett, regnskap og innkommende saker. Her velges det også et regionstyre som står for den daglige driften av regionlaget.  

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, men det er kun delegater som har stemmerett. Delegatene velges på de ulike årsmøtene i lokallagene.

Program for dagen  

11:00-12:00: Årsmøte 

12:00-12:25: Workshop – lokal tilstedeværelse

12.25-12.35: Musikalsk innslag

12:35-13:00: Workshop – lokal tilstedeværelse 

13:00-14:00: Lunsj  

 

Saksliste:  

Velkomst v/leder 

Navneopprop med delegatnummer  

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 02/24 Godkjenning av forretningsorden                                                                                        

Antall delegater neste årsmøte behandles                                                                                        

  1. Antall delegater neste årsmøte behandles
  1. Andre tilstedeværende tale- og forslagsrett                                                                                    
  1. Hvordan melde fra til replikk, innlegg og forretningsorden  

Sak 03/24 Konstituering, valg av 

  1. Ordstyrer 
  1. Referent  
  1. Protokollunderskrivere  
  1. Tellekorps                                                                                              

Sak 04/24 Årsmelding 2023 

Sak 05/24 Regnskap 2023 

Sak 06/24 Innkomne saker 

Sak 07/24 Valg

  1. Valg av styre  
  1. Valg av valgkomité 
  1. Valg av revisor 

Sak 08/24 Signaturrett / prokura 

Vel møtt!

 

Her kan du lese alle sakspapirene:

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 02/24 Godkjenning av forretningsorden og vedtekter

 Sak 03/24 Konstituering

Sak 04/24 Årsmelding 2023 

Sak 05/24 Regnskap 2023 ,Prosjektrapport 2023, Rapport av faktiske funn/revisjon 2023

Sak 06/24 Innkomne saker 

Sak 07/24 Valg av styre

Sak 07/24 Valg av valgkomité

Sak 07/24 Valg av revisor

Sak 08/24 Signaturrett/prokura