Hopp til hovedinnhold

21.02

Årsmøte i Sandnes og Gjesdal lokallag

Alle medlemmer i Sandnes og Gjesdal Lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Innkommende saker må være styret i hende innen 14.02.23

Forslag på saker til årsmøtet sendes Sunniva Helgeid sunniva.helgeid@gmail.com

Forslag til valg sendes valgkomiteen ved Ralf Husebø ralf@ralf.no

Saksliste:

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/23 Konstituering, valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 03/23 Årsberetning 2022

Sak 04/23 Regnskap 2022

Sak 05/23 Innkomne saker

Sak 06/23 Valg

a) Valg av styret

b) Valg av fylkesårsmøtedelegater

c) Valg av valgkomité

Vi ber om beskjed ved ønsket deltakelse ved Sunniva Helgeid på sunniva.helgeid@gmail.com

Vel møtt!

GamlaVærket
St. Olavs gate 38 , 4306 Sandnes