Hopp til hovedinnhold

17.03

Årsmøte i Sogn og Fjordane regionlag

Sogn og Fjordane regionlag ønskjer velkomen til årsmøte!

Quality Hotell Sogndal, Gravensteinsgata 5
6851 Sogndal

Årsmøtet er det øvste organet i regionslaget. Her legg me rammene for det Human-Etisk Forbund skal driva med det kommande året.

Årsmøtet er ope for alle medlemmer, men det er berre delegatar som har stemmerett. Kven som er delegatar blir avgjort på lokallaga sine årsmøte. Årsmøtet startar klokka 10:00 og blir avslutta med lønsj klokka 12:00.

Viss de i lokallaga har saker de vil ha behandla på regionårsmøte må desse sendast til regionlagsleiar Magni Hjertenes Flyum  (magnihf@gmail.com) innan 8.mars.  Det blir forventa at valde delegatar har gjort seg kjent med alle sakene til årsmøtet.

Saksliste:    

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste   

Sak 02/24 Godkjenning av forretningsorden  

Sak 03/24 Konstituering, val av 

  • Ordstyrar 
  • Referent    
  • Protokoll-underskrivarar    
  • Teljekorps    

Sak 04/24 Årsberetning og Årsmelding 2023  

Sak 05/24 Rekneskap 2023 

Sak 06/24 Innkommende saker 

Sak 07/24 Val  

a) Val av styre    

b) Val av valkomité 

c) Revisor 

d) Delegatfordeling årsmøtet 2025 

e) Signaturrett og prokura 

 

Du kan lese årsmøtesakene her:

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste   

Sak 02/24 Godkjenning av forretningsorden  

Sak 03/24 Konstituering, val av 

Sak 04/24 Årsmelding 2023  

Sak 05/24 Rekneskap 2023 

Sak 07/24 Val revisor

Sak 07/24 Val - Delegatfordeling årsmøtet 2025 

Sak 07/24 Val - Signaturrett og prokura