Hopp til hovedinnhold

13.02

Årsmøte i Søre Sunnmøre lokallag

Velkommen til årsmøte i Søre Sunnmøre lokallag

Sanitetshuset i Volda
Halkjelsgata 16 , 6100 Volda

Innkommende saker må være styret i hende innen 6. februar. Forslag sendes til styreleder Svein Robert Heltne på e-post til svein.heltne@gmail.com

# Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Enkel servering med pizza

# Vel møtt!