Hopp til hovedinnhold

21.02

Årsmøte i Sunnhordland lokallag

Velkommen til årsmøte i Sunnhordland lokallag.

Leirvikstove 21.februar 2023 kl 19.00.

Saksliste:

Sak 01/23  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/23  Val av Ordstyrar

                                Referent

                                 Protokollunderskrivere

Sak 03/23 Årsmelding 2022

Sak 04/23 Rekneskap 2022

Sak 05/23 Innkomne saker

Sak 06/23 Val

a)       Val av styre

b)      Val av valkomité

c)       Val av revisor

d)      Val av delegatar til regionlagsårmøte

Innkomne saker må være styret i hende innen 05.febr 2023.

Forslag sendes styreleiar Laila Engelsen på [email protected]

Vel møtt!

Leirvikstove
Bandadalsplassen 2A , 5417 Stord