Hopp til hovedinnhold

26.02

Årsmøte i Tvedestrand lokallag

Velkommen til årsmøte i Tvedestrand lokallag 2024

Innkommende saker må være styret i hende innen 12. februar. Forslag sendes til styreleder Line Mørch på e-post til linemor@online.no

Til årsmøtet får vi besøk av tidligere oberst Einar Johnsen, mange år stasjonert i Midtøsten. Han vil holde foredrag om situasjonen i Israel og Gaza.

# ##Foreløpig saksliste

Sak 1: Godkjenning av innkalling.

Sak 2: Godkjenning av saksliste.

Sak 3: Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere.

Sak 4: Årsmelding 2023.

Sak 5: Regnskap og revisjonsberetning 2023.

Sak 6: Årsplan 2024.

Sak 7: Budsjett 2024.

Sak 8: Forslag fra styret: «Tidligere tildelte fullmakter i form av signaturrett og prokura oppheves. Ny signatur tildeles to styremedlemmer i fellesskap.»

Sak 9: Valg av leder, nestleder/sekretær, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og 3 utsendinger til fylkeslagets årsmøte.

På grunn av servering vil vi gjerne ha en viss oversikt over hvor mange som kommer. Det er ikke bindende påmelding, det er heller ikke påkrevet med påmelding, men allikevel hadde det vært fint å få et tips om du kommer. Ring (mobil971 72 527) eller send en melding til Line Mørch, epost linemor@online.no helst innen 22. februar

Du kan laste ned årsmelding 2023 her

# ##Vel møtt!