Hopp til hovedinnhold

17.02

Årsmøte i Ullensaker og Nannestad lokallag

Kløfta velhus (kafeen)
Kongsvingervegen 10 , 2040 Kløfta

Human-Etisk Forbund, Ullensaker og Nannestad lokallag avholder årsmøte torsdag 17. februar 2021 kl. 19.00 på Kløfta velhus (kafeen), Kongsvingervegen 10, 2040 Kløfta

Saksliste

01. Godkjenning av innkalling og saksliste.
02. Konstituering, valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokoll.
03. Årsmelding for 2021
04. Årsberetning for 2021
05. Regnskap 2021. Regnskapet blir lagt frem på årsmøtet.
06. Innkommede saker.
07. Valg:
a) Valg av styre.
b) Valg av fylkesårsmøtedelegater,
c) Valg av valgkomité.
d) Valg av revisor

I tillegg vil Even Gran, politisk seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund, komme for å snakke litt om den nye Gravferdsloven og svare på spørsmål på eventuelle spørsmål fra medlemmer

Vi serverer kaffe og noe å bite i - på en koronavennlig måte.

Vel møtt til årets årsmøte :)

Med vennlig hilsen
for styret
Randi Hermanrud
Styreleder
Human-Etisk Forbund, Ullensaker og Nannestad lokallag
[email protected] / 907 54 817