Hopp til hovedinnhold

12.02

Årsmøte i Ullensaker og Nannestad lokallag

Velkommen til årsmøte i Ullensaker og Nannestad lokallag 2024

Herredshuset Jessheim
Gotaasalleen 6 , 2050 Jessheim

Innkommende saker må være styret i hende innen 2. februar Forslag sendes til styreleder Randi Hermanrud på e-post til hermanrud@me.com

# #Foreløpig saksliste

 • Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 02/24 Konstituering, valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 03/24 Årsmelding 2023
 • Sak 04/24 Årsberetning for 2023
 • Sak 05/24 Regnskap 2023
 • Sak 06/24 Innkomne saker
 • Sak 07/24 Valg
  • a) Valg av styre
  • b) Valg av delegater til regionlagsårsmøte
  • c) Valg av valgkomité
  • d) Valg av revisor

I tillegg til årsmøte vil det også bli foredrag ved Vibeke Riiser-Larsen

Enkel bevertning

# #Vel møtt!