Hopp til hovedinnhold

07.02

Velkommen til årsmøte og filosofikafé

Årsmøte i Vadsø og omegn lokallag - etterfulgt av filosofikafé

Opticom, 2. etg.
Vadsø

Årsmøtet er en unik mulighet til bli kjent med lokallaget, høre hva vi har gjort og hva som er planen det neste året. I tillegg er årsmøtet årets beste mulighet til å påvirke hva vi skal gjøre fremover. Så uansett om du har ideer du vil dele eller bare er nysgjerrig på lokallaget, er du hjertelig velkommen. Alle medlemmer i lokallaget kan møte og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Møtet finner sted 7. februar 2023 kl 18:00, Opticom 2. etasje.

Rett etter møtet kjører vi i gang en liten filosofikafé! Temaet er: Håpskafé - Refleksjoner over hvilken betydning håp har i livene våre. Det blir servering av pizza og to enheter drikke på lokallagets regning. 


Saksliste:

Sak 01/23 Godkjenne innkalling og saksliste

Sak 02/23 Konstituering

Sak 03/23 Årsmelding 2022

Sak 04/23 Regnskap 2022

Sak 05/23 Innkomne saker

Sak 06/23 Valg (se valgkomiteens innstilling under)

     a)Valg av medlemmer til styret

     b)Valg av valgkomité

     c)Valg av revisor

     d)Valg av delegater til årsmøtet i regionstyret

Årsmøtepapirer deles ut på møtet. Innkommende saker må være styret i hende senest 31. januar, og kan sendes til leder: tore.lyder.johnsen@hef.no 


Valgkomiteens innstilling:

Lokallagets styre har i perioden 2022-2023 bestått av:

Styreleder: Tore Lyder Johnsen

Styremedlem: Kari Lund Johnsen

Styremedlem: Kirsti Riesto

Styremedlem: Anna Rostrup (på valg i 2023)

Styremedlem/Økonomikontakt: Christoffer Stenhaug Johansen (på valg i 2023)

Vara: Solveig Abrahamsen

Forslag til innstilling valgperioden 2023-2024:

Styremedlem: Anna Rostrup

Styremedlem/Økonomikontakt: Christoffer Stenhaug Johansen


Velkommen! Hilsen styret.