Hopp til hovedinnhold

01.02

Årsmøte i Vadsø og omegn lokallag

Velkommen til årsmøte i Human-Etisk Forbund, Vadsø og omegn lokallag. Alle medlemmer i lokallaget kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Vadsø bibliotek
Vadsø

Innkommende saker må være styret i hende innen 25. januar. Forslag sendes til vadso@human.no.

Saksliste:

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og sakslisteSak 02/24 Konstituering, valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivereSak 03/24 Årsmelding 2023Sak 04/24 Regnskap 2023Sak 05/24 Innkomne sakerSak 06/24 Valga. Valg av styreb. Valg av delegater til regionlagsårsmøtec. Valg av valgkomitéd. Valg av revisor

Vel møtt!