Hopp til hovedinnhold

13.02

Årsmøte i Valdres lokallag

Velkommen til årsmøte i Valdres lokallag 2024

Tasty House
Skrautvålsvegen 6 , 2900 Fagernes

Innkommende saker må være styret i hende 6. februar. Forslag sendes til styreleder Derk Stegwee på e-post til derk.stegwee@gmail.com

# #Foreløpig saksliste

  • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
  • Sak 3: Årsmelding 2023
  • Sak 4: Regnskap 2023
  • Sak 5: Innkomne saker
  • Sak 6: Nedlegging av lokallag og overgang til lokallag uten formalkrav

Det sittende styret foreslår å legge ned lokallaget. Forslaget innebærer at aktiviteten i lokallaget formelt overtas av Oppland regionlag. Aktiviteten knyttet til arrangering av konfirmasjonsseremoni og navnefester videreføres, men da organisert som et lokallag uten formalkrav under Oppland regionlag. For å fortsette med lokal aktivitet etter nedleggelse må aktivitetene organiseres i utvalg som får sine mandat fra Oppland regionlag. Mandatene gir rammer for seremoniaktivitet eller annen aktivitet.

Det må også utpekes en kontaktperson for lokallag uten formalkrav. Kontaktpersonen får hovedansvar for kontakt med regionlaget og for å samkjøre aktiviteter lokalt hvis det er flere utvalg. Kontaktpersonen kan velges på årsmøtet i 2024. Etter nedleggelse vil administrasjonen i avdeling sør sørge for å opprettholde kontakten mellom lokallag uten formalkrav og regionlag, og hjelpe med praktiske oppgaver knyttet til nedleggelse.

  • Sak 7: Oppnevne delegater til årsmøte i Oppland regionlag

Enkel servering

Etter årsmøtet setter vi av tid til orientering/diskusjon om framtid som lokallag uten formalkrav og til uformelle samtaler.

Enkel servering

# Vel møtt!