Hopp til hovedinnhold

21.02

Velkommen til årsmøte!

Årsmøte i Vesterålen lokallag

Innkalling til årsmøte i Human-Etisk Forbund Vesterålen tirsdag 21. februar 2023 kl 18:00

Kulturfabrikken
Sortland

Alle medlemmer i lokallaget kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker fremmer lokallagets styre forslag om at styret får fullmakt til å sette i gang arbeid for å avvikle Vesterålen lokallag som selvstendig organisasjonsenhet. Se nærmere detaljer under vedlagte sak nr. 05/23.

Innkommende saker må være styret i hende innen fredag 17. februar.

Forslag sendes vesteralen@human.no.


Saksliste:

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/23 Konstituering, valg av:

  • Ordstyrer
  • Referent
  • Protokollunderskrivere

Sak 03/23 Årsmelding 2022

Sak 04/23 Regnskap 2022

Sak 05/23 Fullmakt til å arbeide for avvikling av lokallaget

Sak 06/23 Eventuelle innkomne saker

Sak 07/23 Valg

a) Valg av styre

b) Valg av valgkomité

c) Valg av revisor

d) Valg av delegater til regionlagsårsmøte


Saksdokumenter til sak 03 og 05 er vedlagt.

Saksdokumenter til sak 04 og 07 vil ettersendes til interesserte så snart de er klare. Interesserte kan melde seg til lagets epost vesteralen@human.no eller på SMS til tlf 97727256.

Vel møtt!

Årsmelding 2022 Vesterålen

Årsmøtesak: Fullmakt til avvikling av lokallaget sin selvstendig organisasjonsenhet