Hopp til hovedinnhold

16.03

Årsmøte i Vestfold regionlag

Velkommen til årsmøte i Vestfold regionlag og foredrag ved Erle Marie Sørheim

Humanismens hus
Møllegaten 12 , 3111 Tønsberg

 • Erle Marie Sørheim

Det blir årsmøte for Vestfold regionlag først (for delegatene). Deretter, cirka kl 12:00 vil det blir foredrag ved Erle Marie Sørheim, forfatter av boken Karikaturenes Historie. Fra hulemalerier til Charlie Hebdo.

Erle Marie Sørheim (f. 1982) er forfatter og kritiker. Hun har en master i Theodor W. Adornos etikk og estetikk og har et sterkt engasjement for tegneserier og visuell formidling. I 2015 var hun med å starte tegneserienettstedet Empirix.no sammen med serieskaperne Håvard. S. Johansen og Kristoffer Kjølberg og hun har dekket feltet tett i hele sin skribentkarriere fra hun begynte i NATT OG DAG i 2004.

Foreløpig program/saksliste

10:00 - 10:05 Styreleder ønsker velkommen

10:05 - Konstituering

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av delegater
 • Godkjenning av forretningsorden
 • Valg av to delegater til å underskrive protokollen
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av tellekorps

10:10 - 11:00

 • Årsberetning for 2023 (vedlegg)
 • Årsoppgjørsrapport for 2023 (vedlegg)
 • Revisors beretning (vedlegg)
 • Behandling av innkomne saker:

a) Tidligere tildelte fullmakter i form av signaturrett og prokura oppheves og delegeres til styret.

b) Mandat for AU gis av styret.

 • Valg av styret
 • Valg av revisor. Styrets innstilling: Human-Etisk Forbund, Vestfold regionlag velger revisor som administrasjonen stiller til disposisjon i 2024.
 • Valg av valgkomite

11:00 - 11:20 UTDELING AV PRIS TIL SPIRE

11:30 - 12:00 Enkel bevertning for delegater til årsmøtet

12:00 - 13:00 ÅPENT MØTE - foredrag med Erle Sørheim

Frist for sende inn saker til årsmøtet er 9. mars. Sendes til regionlagsleder Unni Garbom på e-post ugarbom@gmail.com