Hopp til hovedinnhold

04.03

Årsmøte i Vesthordland lokallag

Velkommen til årsmøte i Vesthordland lokallag 2024

Sjoddien
Lyngneset 2 , 5302 Strusshamn

Innkommende saker må være styret i hende innen 26. februar. Forslag sendes på epost til styreleder Tone K. Nesfossen tone.nesfossen@hef.no

# #Foreløpg Foreløpig F Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 2: Godkjenning av innkallelse og saksliste
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023 inkludert revisors beretning
 • Sak 5: Prokura / fullmakter
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styret og revisor
  • b): valg av regionlags-årsmøtedelegater
  • c): valg av valgkomité

# #Vel møtt!