Hopp til hovedinnhold

14.02

Årsmøte i Ytre Ryfylke lokallag

Tid: tirsdag 14.02.2023, kl. 18.00

Sted: Kafe Marthel, Tau

Alle medlemmer i Ytre Ryfylke lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 5. februar. Forslag sendes styreleder Kjersti Haarklau, e-post: [email protected] Eventuelle innmeldte saker tilgjengeliggjøres her.

SAKSLISTE

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen

Sak 3: Årsmelding 2022

Sak 4: Regnskap 2022

Sak 5: Innkomne saker

Sak 6: Valg 

a) styret (innstilling klar)

b) valgkomité 

c) revisor 

d) fylkesårsmøtedelegater

Etter møtets slutt inviteres du til å bli med på et herlig måltid suppe og dødskafe.

Velkommen til årsmøte!

Kafé Marthel
Ryfylkevegen 1972A , 4120 Tau