Hopp til hovedinnhold

13.02

Årsmøte i Ytre Ryfylke lokallag

Velkommen til årsmøte i Ytre Ryfylke lokallag 2024

Kafe Marthel
Ryfylkevegen 1972 A , 4120 Tau

Innkommende saker må være styret i hende innen 4. februar. Forslag sendes til styreleder Kjersti Haarklau på e-post til kjerstihaarklau@gmail.com

# #Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Etter årsmøte blir det dialogkafe med tema konflikt, cirka kl 19:00

Enkel servering

# #Vel møtt!