Hopp til hovedinnhold

28.02

Årsmøte Moss 2024

Velkommen til årsmøte med kulturelt innslag. Alle medlemmer i Moss lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Peppes Pizza
Jeløgata 2 , 1531 Moss

Innkommende saker må være styret i hende innen 5. februar. Forslag sendes på e-post til moss@human.no

# Saksliste

 • Sak 1: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 2: Godkjenning av innkallelse og saksliste
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023 inkl revisors beretning
 • Sak 5: Prokura / fullmakter
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styret og revisor
  • b): valg av regionlags-årsmøtedelegater
  • c): valg av valgkomité

I forbindelse med årsmøtet vil det også bli et kulturelt innslag. Oppdatert info finner du på facebook.

Valgkomiteen ønsker kontakt med deg, hvis du kunne tenke deg å bli med i styret - og arrangere aktiviteter for våre medlemmer. Ta kontakt med Oddlaug på e-post: moss@human.no

# Vel møtt!

Dokumenter