Hopp til hovedinnhold

16.02

Årsmøte Nes 2023

Velkommen til årsmøte

Alle medlemmer i Human-Etisk Forbund Nes lokallag har stemmerett.

Dersom du ønsker å delta digitalt via Teams, kontakt styreleder Charlotte på [email protected] for link

 Innkommende forlag sendes til [email protected] senest 6. februar.

Saksliste

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/23 Konstituering, valg av
ordstyrer
referent
protokollunderskrivere
Sak 03/23 Årsmelding 2022 og årsberetning 2022
Sak 04/23 Regnskap 2022
Sak 05/23 Innkomne saker
Sak 06/23 Valg
a) Valg av styre
b) Valg av valgkomité
c) Valg av revisor
d) Valg av delegater til regionlagsårsmøte