Hopp til hovedinnhold

21.02

Årsmøte i Ringerike og Hole lokallag

Velkommen til årsmøte i Ringerike og Hole lokallag 2024

Ringerike gjestegård
Osloveien 77 , 3511 Hønefoss

Innkommende saker må være styret i hende innen 7. februar. Forslag sendes på e-post til rklouman@hotmail.com

# Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Enkel bevertning (kaffe/te og vafler)

Her kan du laste ned årsregnskap 2023

# Vel møtt!