Hopp til hovedinnhold

15.02

Årsmøte Røros og Holtålen lokallag

Velkommen til årsmøte i Røros og Holtålen lokallag 2024

Solheim pensjonat
Osloveien 12 , 7374 Røros

Innkommende saker må være styret i hende innen 8. februar Forslag sendes til styreleder Geir Lundh på e-post til geir.lundh55@gmail.com

# #Foreløpig saksliste

 • Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 02/24 Konstituering, valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 03/24 Årsmelding 2023
 • Sak 04/24 Regnskap 2023
 • Sak 05/24 Innkomne saker
 • Sak 06/24 Valg
  • a) Valg av styre
  • b) Valg av valgkomité
  • c) Valg av revisor
  • d) Valg av delegater til regionlagsårsmøte

Kaffe og kake

På grunn av servering ønsker vi påmelding til Geir Lundh, epost geir.lundh55@gmail.com eller sms til 950 37 264 innen 11. februar

Vel møtt!