Hopp til hovedinnhold

28.02

Årsmøte Sør-Varanger lokallag

Velkommen til årsmøte i Sør-Varanger lokallag

Kirkenes Samfundshus
Kirkenes

Innkommende saker må være styret i hende innen 21. februar. Forslag sendes til styreleder Bernt Nilsen på e-post: bn@norsktest.no

# ##Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre og revisor
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Enkel bevertning.

# ##Vel møtt!