Hopp til hovedinnhold

14.02

Årsmøte

Årsmøte Tvedestrand lokallag

Velkommen til årsmøte i Tvedestrand lokallag tirsdag 14. februar

kl 19:00, på Sjøsiden, Tvedestrand Fjordhotell.

Sjøsiden, Tvedestrand Fjordhotell
Fritz Smiths gate 7, 4900

Det er ikke bindende påmelding, det er heller ikke påkrevet med påmelding, men av hensyn til servering hadde det vært fint å få et tips om du kommer. Ring eller send en melding til Line Mørch, helst innen 8. februar, mobil 971 72 527, epost [email protected]

Det blir vanlige årsmøtesaker og valg.

SAKSLISTE ÅRSMØTET:

1.                 Godkjenning av innkalling.

2.                 Godkjenning av saksliste.

3.                 Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere.

4.                 Årsmelding 2022.

5.                 Regnskap og revisjonsberetning 2022.

6.                 Årsplan 2023.

7.                 Budsjett 2023.

8.                 Forslag fra styret:

«Tidligere tildelte fullmakter i form av signaturrett og prokura oppheves. Ny signatur tildeles to styremedlemmer i fellesskap.»

9.                 Valg av:

  • Kasserer

  • 2 styremedlemmer

  • Varamedlemmer

  • Revisor

  • Valgkomite

  • 3 utsendinger til regionlagets årsmøte

Alle medlemmer hjertelig velkomne!

Med vennlig hilsen styret