Hopp til hovedinnhold

16.02

Årsmøte Ullensaker og Nannestad 2023

Kløfta velhus
Kongsvingervegen 10 , 2040 Kløfta

Tid: 16. februar kl. 19.00

Sted: Kløfta velhus

Alle medlemmer i Human-Etisk Forbund Ullensaker og Nannestad lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Innkommende saker må være styret i hende innen 6. februar. Forslag sendes til lokallaget på e-post til lokallagsleder Randi Hermanrud: hermanrud@me.com

# Saksliste

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/23 Konstituering, valg av

ordstyrer

referent

protokollunderskrivere

Sak 03/23 Årsmelding 2022

Sak 04/23 Regnskap 2022

Sak 05/23 Innkomne saker

Sak 06/23 Valg

a) Valg av styre

b) Valg av valgkomité

c) Valg av revisor

d) Valg av delegater til regionlagsårsmøte

# Dokumenter

Prosjektrapport 2022

Årsoppgjørsrapport 2022