Hopp til hovedinnhold

16.02

Årsmøte Ullensaker og Nannestad 2023

Kløfta velhus
Kongsvingervegen 10 , 2040 Kløfta

Tid: 16. februar kl. 19.00
Sted: Kløfta velhus

Alle medlemmer i Human-Etisk Forbund Ullensaker og Nannestad lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.
Innkommende saker må være styret i hende innen 6. februar. Forslag sendes til lokallaget på e-post til lokallagsleder Randi Hermanrud: [email protected]

Saksliste

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/23 Konstituering, valg av
ordstyrer
referent
protokollunderskrivere
Sak 03/23 Årsmelding 2022
Sak 04/23 Regnskap 2022
Sak 05/23 Innkomne saker
Sak 06/23 Valg
a) Valg av styre
b) Valg av valgkomité
c) Valg av revisor
d) Valg av delegater til regionlagsårsmøte

Dokumenter publiseres her fortløpende