Hopp til hovedinnhold

23.03

Ateistenes dag

Blasfemi­paragrafen: Sverdets seier over pennen

Er blasfemi en trussel eller en frihet?
Velkommen til markering av Ateistenes Dag 2024!

Kulturhuset
Youngs gate 6 Oslo

Sammen med tankesmien Dømmekraft inviterer vi til støttemarkering for retten til å utøve religionskritikk, selv når den kan anta former enkelte vil klassifisere som blasfemiske.

# Hvorfor er det nødvendig å støtte blasfemi?

Det vekket avsky over hele verden da det franske satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015 ble utsatt for et terrorangrep, etter å ha publisert karikaturtegninger av profeten Muhammed. Mange viste støtte og solidaritet med de drepte satirikerne. Vi slo ring rundt ytringsfriheten, en våre mest essensielle friheter.

Også politiske handlinger etterfulgte. I Norge avskaffet vi blasfemiparagrafen senere samme år. Alle som vil bruke vold som pressmiddel fikk et signal om at et fritt demokrati ikke ville la seg kneble.

# Trenger ytringsfriheten beskyttelse i 2024?

I 2017 fulgte våre danske naboer etter og avskaffet sin blasfemiparagraf. Fram til i fjor. Høsten 2023 gjeninnførte Danmark en variant av blasfemiparagrafen. Bakgrunnen var frykt for at koranbrenning utført av privatpersoner i nordiske land skulle få konsekvenser for global handels- og sikkerhetspolitikk.

Danmarks gjeninnføring vekket umiddelbart internasjonal fordømmelse. Lederne for de nordiske humanistorganisasjonene samlet seg om en felles uttalelse mot den danske loven.

Samtidig møter Danmarks lovendring også forståelse hos flere. I Sverige diskuteres det om man skal følge i Danmarks fotspor. Også her i Norge argumenterer enkelte aktivt for et særskilt rettslig vern av det religiøse.

# Vi mener det er mennesker, ikke guder, som trenger vern mot hatefulle ytringer.

Ytringsfriheten må veie tyngre enn krav om å ikke få sine følelser krenket, selv når det gjelder det enkelte holder hellig.

For å markere dette presenterer vi følgende appellanter:

  • Erle Marie Sørheim, journalist og forfatter av «Karikaturens historie».
  • Arnfinn Pettersen, seniorrådgiver og skribent i Human-Etisk Forbund.
  • Morten Guldberg, medstifter av tankesmien Dømmekraft, og leder i Human-Etisk Forbund Oslo.

Arrangementet er åpent for alle.

Velkommen!

Les mer om