Hopp til hovedinnhold

20.02

Bridge i Bergen

Christian Michelsens gate 4
5012 Bergen

Bridgelaget arrangerer spelekveldar kvar tysdag i Human-Etisk Forbund sine lokale i Bergen (Christian Michelsens gate 4, fjerde etasje). På spelekveldane lærer vi både teori og korleis ein praktisk speler bridge.

Bridgekveldane er opne for alle som ønskjer å delta. Anten du kjenner spelet godt eller er relativt fersk, er du hjarteleg velkomen til å bli med. Ta gjerne kontakt per e-post (post@hefbridge.no) om du har spørsmål om arrangementet eller bridgelaget generelt.