Hopp til hovedinnhold

05.10

Debattmøte: Lokaler for fellesskapet eller ny kirke?

Onsdag 5. oktober inviterer Human-Etisk Forbund til debatt om den planlagte byggingen av kirke på Sørbø i Ganddal bydel i Sandnes. Debatten skjer på Sandnes bibliotek fra 18:00 til 20:00, og er åpent for alle, uansett tros- og livssynstilhørighet.

Elvegata 27
4306 Sandnes

Sandnes kommune vokser og skal levere tjenester til stadig flere innbyggere. Den norske kirke i Sandnes ønsker seg nye og fleksible lokaler, og ønsker seg derfor en ny kirkebygning. Det finnes i dag allerede 13 kirkebygninger i Sandnes kommune og 2 nye er planlagt. Samtidig er det et stort behov for lokaler til fellesskap, livssynsåpne seremonirom, og lokaler for frivillighet og aktivitet for barn og ungdom. Hvordan skal Sandnes kommune møte dette på en best mulig måte?

Vi inviterer derfor til debatt om den planlagte byggingen av kirke på Sørbø i Ganddal bydel i Sandnes. Debatten skjer på Sandnes bibliotek og er åpent for alle, uansett tros- og livssynstilhørighet. Debatten er gratis å delta på.

Debattleder vil være Solveig Grødem Sandelson fra Stavanger Aftenblad.

Panelet vil bestå av:
Helge Haave, Human-Etisk Forbund Rogaland.
Helge Kristoffersen, tidligere leder av menighetsrådet i Høyland menighet.
Siri Andersen, Initiativtaker for Innbyggerinitiativet i Sandnes.
Ordfører Stanley Wirak (AP) eller varaordfører Pål Morten Borgli (Frp)
Andreas E. Eidsaa Jr., Kirkeverge i Sandnes i Den norske kirke.
Thor Magne Seland, Nestleder i Stavanger bispedømmeråd.

Her er linken til arrangementet på facebook: https://www.facebook.com/events/546591993892443?ref=newsfeed