Hopp til hovedinnhold

25.10

Dødskafé i Stavanger

Er du redd for å dø? Hva tenker du skjer når du dør? Hvordan ville livet vært uten døden? Og kan døden gi mening til livet? Dette er non av spørsmålene vi stiller oss når Human-Etisk Forbund i Stavanger inviterer til dødskafé på Krystall, Gaffel og Karaffel, tirsdag 25.oktober fra 1930 til 21:00

Øvre Holmegate 20
4006 Stavanger

Dødskafé er et sted hvor mennesker på tvers av ulikheter møtes for en åpen og undersøkende samtale om døden som en del av livet. I et samfunn hvor døden i stor grad er usynliggjort, kan en møtes, tenke sammen og dele erfaringer om døden. Tanken er en åpen samtale rundt bordet for å belyse ulike sider ved døden.

Samtalen blir ført på en respektfull måte i trygge omgivelser. Ingen skal ledes til bestemte oppfatninger om døden. Arrangementet er livssynsåpent. Målet er å øke bevissheten om døden, slik at deltakerne får motivasjon til å gjøre mest mulig ut av livene sine mens de lever.

Håper du vil bli med på en sosial, fin og meningsfull samtale.