Hopp til hovedinnhold

29.10

Dødskafé på Voss

Er du redd for å dø? Hva tenker du skjer når du dør? Hvordan ville livet vært uten døden? Og kan døden gi mening til livet? Dette er non av spørsmålene vi stiller oss på en dødskafé.

Voss bibliotek
Evangervegen 6 , 5704 Voss

Dødskafé er et sted hvor mennesker på tvers av ulikheter møtes for en åpen og undersøkende samtale om døden som en del av livet. I et samfunn hvor døden i stor grad er usynliggjort, kan en møtes, tenke sammen og dele erfaringer om døden. Tanken er en åpen samtale rundt bordet for å belyse ulike sider ved døden.

Samtalen blir ført på en respektfull måte i trygge omgivelser. Ingen skal ledes til bestemte oppfatninger om døden. Arrangementet er livssynsåpent. Målet er å øke bevissheten om døden, slik at deltakerne får motivasjon til å gjøre mest mulig ut av livene sine mens de lever.

Håper du vil bli med på en sosial, fin og meningsfull samtale.