Hopp til hovedinnhold

24.10

Samtaleserien "En verden i endring. Hva gjør vi nå?"

FN og vår felles fremtid med Knut Straume

Siden grunnleggelsen etter andre verdenskrig har FN forsøkt å forhindre lignende kriger å skje igjen. Som del av dette arbeidet har FN vært en pådriver for universelle menneskerettigheter, demokratisering og dekolonialisering,  menneskelig og økonomisk utvikling, og etter hvert også klima og miljø.

Humanismens hus
Møllegaten 12 , 3111 Tønsberg

Velkommen til en samtaleserie om grunnleggende endringer av miljø, natur, klima og algoritmer, og hva det betyr for oss.

FN er en organisasjon som bærer preg av å ha blitt grunnlagt for snart 80 år siden, men som likevel har klart å fornye og endre seg gjennom skiftende tider og etter hvert som nye utfordringer truer verdensfreden og multilateralt samarbeid. Hvordan er FN rustet til å løse de utfordringene i vår nærmeste fremtid, med klimakrisen, våpenkappløp, tilbakegang for demokrati og en bølge av nasjonalisme?  

Knut Straume er rådgiver i FN-sambandet. Utdannet historiker og religionsviter. FN-sambandet er en norsk organisasjon som siden 1946 har jobbet med å informere den norske befolkningen om FN, med tilstedeværelse i skoleverket, media og offentligheten for øvrig