Hopp til hovedinnhold

29.03

Per Morten Schiefloe

Foredraget "Nettverk, tillit og sosial kapital - ressurser for individer, organisasjoner og samfunn"

Per Morten Schiefloe holder foredraget "Nettverk, tillit og sosial kapital - ressurser for individer, organisasjoner og samfunn" for seniorutvalget i Trondheim lokallag.

Human-Etisk Forbund
Olav Tryggvasons gate 27 TRONDHEIM

Velkommen!