Hopp til hovedinnhold

12.03

Frivillighetsseminar

HEF Oslo regionlag inviterer alle tillitsvalgte til Frivillighetsseminar lørdag 12. mars. Seminaret holdes på Thon Hotel Vika Atrium i Munkedamsveien 45, starter kl. 10.00 og avsluttes med felles middag kl. 19.00.

Thon Hotel Vika Atrium
Munkedamsveien 45 Oslo


Her er det foreløpige programmet 

10.00-12.00 Forbundets arbeidsprogram og Oslo kommunes livssynspolitikk. 

Styreleder Roar Johnsen innleder om livssynslandskapet i Oslo og generalsekretær Trond Enger orienterer om Oslo kommunes utredning om livssynspolitikk som snart kommer til politisk behandling.  

Gruppearbeid om hva dette betyr for oss 

12.00-13.00 Lunsj  

13.00-16.00 Faglige og sosiale møteplasser for medlemmene.  

Hva skal til for at medlemmene deltar på våre arrangementer, og hva slags møteplasser skal vi ha i fremtiden?  

Gruppearbeid om møteplasser  

16.00-16.30 Pause  

16.30-18.00 Hvordan kan vi videreutvikle dagens tilbud til medlemmene?  

Hvordan kan vi utnytte mulighetene fra de to første avdelingene til å videreutvikle våre aktiviteter på kort og lang sikt?  

Gruppearbeid: Muligheter for «vårt utvalg»  

18.00-18.30 Kort oppsummering og avslutning  

19.00 Felles middag.  

Det blir sendt ut invitasjon med mer informasjon og link til påmelding medio februar.