Hopp til hovedinnhold

29.10

Etikkseminaret 2022: Human ruspolitikk

Er det samfunnets oppgave å forhindre individet i å ødelegge for seg selv?

Sørmarka konferansehotell
Enebakkveien 625 , 1404 Siggerud

 • Inger Lise Hansen

  Inger Lise Hansen er generalsekretær i Actis – rusfeltets samarbeidsorgan, en paraplyorganisasjon med 35 medlemsorganisasjoners om jobber innenfor forebygging, behandling, bruker – og pårørendestøtte innenfor rusfeltet.

 • Arild Knutsen

  Arild Knutsen er leder i Foreningen for human narkotikapolitikk og er tidligere rusavhengig.

 • Paul Larsson

  Paul Larsson er professor i kriminologi ved Politihøgskolen i Oslo og har tidligere arbeidet ved institutt for kriminologi og i Politidirektoratet.

 • Christina Livgard

  Christina Livgard er psykiatrisk sykepleier og fagkonsulent på Brukerrommet, tidligere Sprøyterommet .

Vi er endelig tilbake med et nytt etikkseminar på idylliske Sørmarka. På Etikkseminaret møter du likesinnede humanister fra Oslo, Akershus og Østfold. Du får høre på dyktige fagfolk, og får en solid dose faglig og sosialt påfyll.

Tema i år er Human ruspolitikk, og vil fokusere på de etiske dilemmaene som kan komme opp når vi bl.a. stiller følgende spørsmål:

 • Er det samfunnets oppgave å forhindre individet i å ødelegge seg selv?

 • Hvor går grensen mellom individets frihet og samfunnets ansvar for å begrense skadene?

 • Er politiet og straffesystemet de beste aktørene i bekjempelsen av rusmidler?

 • Hva betyr en ny ruspolitikk?

 • Er rusbruk alltid et helseproblem?

 • Er det i en human ruspolitikk plass til både å dyrke euforiske opplevelser, forebygge skader samt å tilrettelegge for den robuste demokratiske deltakelse på en måte som ikke vanskeliggjør den globale klimabalansen? 

Priser

For HEF-medlemmer i enkeltrom: kr 1100 
For HEF-medlemmer i dobbeltrom: kr 900 
For tillitsvalgte i HEF: kr 350 
For HU-medlemmer: kr 350 
For konfirmasjonskursledere, talere og andre frivillige i HEF: kr 600 

Student/Arbeidsledig (medlem): kr 600
Fullpris for ikke-medlemmer: kr 2300

Deltakeravgiften inkluderer seminar, fullpensjon fra lørdag til søndag samt lunsj på søndag før avreise, buss tur/retur Sørmarka fra Oslo S, kaffe/te og frukt underveis.

Program

Lørdag

09.00
Avreise med buss fra Oslo S

10.25
Velkommen

10.30 - 11.20
Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk

11.30 - 12.00
Spørsmål

12.00 - 12.30
Gruppediskusjon

12.30 - 14.00
Lunsj

14.00 - 14.50
Paul Larsson, Politihøyskolen

15.00 - 15.30
Spørsmål

15.30 - 16.15
Gruppediskusjon

16.15-16.45
Pause m/ kaffe og tilbehør

Gruppeinnsjekk

16.45 - 17.00
Oppsummering av dagen

18.30
Aperitiff og kulturelt innslag v/ Rossman i Gildesalen/baren på innsiden av restaurant

19.15
Middag

21.00
Quiz og mingling i baren

Søndag

07.15 - 08.30
Morgentur (frivillig)

07.30 - 10.00
Frokost

innen 11.00
Utsjekk      

10.00-10.30
Inger Lise Hansen, Actis

10.30 - 11.00
Christina Livgard, Prindsen mottaksenter/Brukerrommet

11.00-11.30
Spørsmål til innlederne

11.30 - 12.00
Pause m/ kaffe og tilbehør

12.00 - 12.30
Gruppediskusjon

12.30 - 12.50
Oppsummering i plenum

12.50 - 13.00
Tilbakemelding/ evaluering

13.00 - 14.00
Lunsj

14.15
Avreise buss til Oslo S

Innledere

Inger Lise Hansen

Tittel: Human ruspolitikk – hvor går grensen mellom individets frihet og samfunnets ansvar for å begrense skader?

Inger Lise Hansen er generalsekretær i Actis – rusfeltets samarbeidsorgan, en paraplyorganisasjon med 35 medlemsorganisasjoners om jobber innenfor forebygging, behandling, bruker – og pårørendestøtte innenfor rusfeltet. (Inger Lise har bakgrunn fra politikk og har jobbet med kommunikasjon i kommunal sektor i mange år.

Hun har et sterkt engasjement for forebygging der målet er å redusere skadevirkningene av alkohol, narkotika og spilleavhengighet. Det er stadig et tilbakevendende krav i samfunnsdebatten av Norge må øke tilgangen på alkohol gjennom lengre åpnings – og skjenketider, lavere avgifter og vin i butikk. Flere stemmer ønsker også at narkotika skal bli legalisert i Norge. Inger Lise er opptatt av at vi sammen bygger et samfunn som begrenser bruken av alkohol og narkotika slik at vi sikrer færre skader – og flere mennesker får bedre forutsetninger for å leve et liv mulighetene er åpne. Inger Lise vil dele sine tanker om når grensen for ett menneskes frihet utfordrer et medmenneskes frihet – og hvordan vi som samfunn har et ansvar for å skape best mulig forutsetninger for at alle mennesker kan leve et liv i frihet.

Arild Knutsen

Tittel: Historisk bakgrunn og kampen for å reformere narkotikapolitikken.

Arild Knutsen er leder i Foreningen for human narkotikapolitikk og er tidligere rusavhengig. Han har fått en rekke priser og utmerkelser for sitt arbeid med å gjøre hverdagen bedre for rusmiddelbrukere og for sitt ruspolitiske virke.

Arild forteller om bakgrunnen for at forbud og straff ble innført som virkemiddel mot rusmiddelbruk. Fra alkoholforbudstiden, via krigen mot narkotika og til de siste årenes kamp for skadereduksjon og avstigmatisering.

Paul Larsson

Tittel: Krigen mot narkotika er en krig mot medmennesker

Paul Larsson er professor i kriminologi ved Politihøgskolen i Oslo og har tidligere arbeidet ved institutt for kriminologi og i Politidirektoratet. Han har forsket på, skrevet og redigert innføringsbøker og artikler i politivitenskap, organisert kriminalitet, politireformer, politi og narkotika, MC-gjenger og artikler om illegal ulvejakt. Han er aktiv i det ruspolitiske feltet som styremedlem i LEAP, en organisasjon for rusreform bestående av medlemmer tilknyttet justissektoren og medlem i fagutvalget i FTR - Foreningen tryggere ruspolitikk.

Larsson vil ta for seg utviklingen innen reguleringen av narkotika i Norge. Hovedvekt legges på valget av politi og straffesystemet som hovedaktør i bekjempelsen av narkotika og de konsekvensene dette har fått, særlig på brukernes liv. Kampen mot narkotika ble raskt etter kriminaliseringen av bruk og besittelse, til en innsats som særlig rettet seg mot noen grupper av brukere. Det er solid dokumentert at politiets innsats rammer særlig yngre menn som er ressursfattige og med innvandrerbakgrunn. Belastede rusbrukere har dessuten ofte sammensatte problemer med av både sosial og medisinsk art. Nils Christie og Ragnar Hauge påpekte allerede for 40 år siden at kontrollskadene ved denne politikken var betydelig høyere enn de positive effekter. Det er en politikk som i ytterste konsekvens dreper. Avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika er humanisme og et første skritt i retning av en regulering av narkotika som hviler på et sant etisk perspektiv hvor også stoffbrukeren lyttes til og tilkjennes retten til et anstendig liv

Christina Livgard

Tittel: Et innblikk i skadereduksjonstanken –fra lavterskel rusfeltet

Christina Livgard er psykiatrisk sykepleier og fagkonsulent på Brukerrommet, hvor hun har jobbet i over 11 år.  Brukerrommet, tidligere Sprøyterommet - er lavterskel rusarbeid i Oslo sentrum. Tett på.

Brukerrommet er en del av Prindsen mottakssenter, og tilbyr et sted å innta rusmidler i hygieniske omgivelser under tilsyn av helsepersonell. De gir råd i forhold til tryggere inntak, smittevern og overdosefare og de gir veiledning i injeksjonsteknikk, men også hvordan å røyke heroin for eksempel. De har injeksjon- og inhalasjonsrom for inntak av rusmidler. De gir førstehjelp ved opiatoverdose og andre akutte tilstander, helse- og sosialfaglig bistand og hjelp til å sette i kontakt med øvrig hjelpeapparat. Brukerrommet har til vanlig 30-35.000 inntak av rusmidler årlig og over 3000 personer er registrert. De deler ut mer enn 1,2 mill. kanyler årlig, og annet for tryggere rusbruk. Ca. 300 overdoser finner sted i deres lokaler årlig - og 0 dødsfall har noensinne skjedd.

Christina har en klokkeklar tro på at de bidrar til å forhindre individet i å ødelegge seg selv, og dette har hun lyst til å reflektere litt rundt sammen med oss.