Hopp til hovedinnhold

18.03

Humanistkonferanse i Sogn og Fjordane

Vi ønskjer velkomen til humanistkonferanse (og årsmøte) laurdag til søndag 18.-19. mars på Thon Hotel Jølster. 

Thon Hotel Jølster
Jølster , 6841 SKEI

 • Bjørn Kristian Weinbach

  Forskar

 • Odd Kåre Hjelmeland

  Hjelmeland gravferdsbyrå

 • Jenny Følling

  Politikar (paneldeltakar)

 • Gunn Merete Paulsen

  Politikar (paneldeltakar)

 • Jon Valur Olafssen

  Politikar (paneldeltakar)

 • Frode Bøthun

  Politikar(paneldeltakar)

På laurdag vil årskonferansen ha eit variert program med rom for både ny kunnskap og refleksjon. Bli med og møt andre humanistar frå Sogn og Fjordane, til fagleg påfyll og diskusjonar. Forskar Bjørn Kristian Weinbach kjem og vil prate om "Menneske, maskin og moral". I tillegg vert det ein panelsamtale om seremonirom og verdig gravferd. Konferansen vert avslutta med festmiddag på hotellet. Arrangementet blir dekt av regionlaget.

Påmeldingsfrist 10. mars

Program

12.00-13.00: Lunsj 

13:00: Velkommen v/leder i regionlaget Magni Hjertenes Flyum 

13.15 «Menneske, maskin og moral – kva kan vi stole på? 
Bjørn Christian Weinbach, forskar

15.00 Rett til ei verdig gravferd. 

 • Innleiing ved Marit Varpe Kaasen 
 • Humanistisk gravferd sett frå gravferdsbyrå sin ståstad Odd Kåre Hjelmeland, Hjelmeland gravferdsbyrå  
 • Panelsamtale om livssynsnøytrale seremonirom  Paneldeltakarar: Mellom anna Jenny Følling, Gunn Merete Paulsen, Jon Valur Olafssen og Frode Bøthun

17.00: Workshop –  Tankar rundt Human-Etisk Forbund i Sogn og Fjordane i åra framover

19.00 Festmiddag 

Årsmøtet

Årsmøtet vert arrangert søndag 19. mars frå kl 09.30. Deltakarar vert inviterte til å overnatte på hotellet og delta begge dagar. Samlinga avsluttast med lunsj etter årsmøtet på søndag. 

Her finn du informasjon om årsmøtet.