Hopp til hovedinnhold

25.10

Åpent temamøte

Skal vi bygge hytter eller ha uberørt natur?

Er den norske hytta en hellig ku som overstyrer naturvernet?  

Litteraturhuset i Oslo
Wergelandsveien 29 , 0167 Oslo

Klima og natur er svært aktuelle emner som tvinger oss både til etisk refleksjon og til handling. I det siste har spesielt natur vært i fokus, i og med den historiske Montreal-avtalen som sier at 30 prosent av alt hav og land skal bevares. Hva betyr dette for hyttebyggingen i Norge? Hyttekulturen har vært i en rivende utvikling siden 50-tallet – både i areal og materiell standard, inkl. veianlegg (bilkjøring helt fram til hytta).

Dette kan ikke fortsette som før. Noen må ta grep. Men hvem? Og hva? På møtet skal vi høre ulike meninger om dette temaet, fra Pernille Hansen i Naturvernforbundet, Trond Hagen i Norges Hytteforbund, Bente Lier i Norsk Friluftsliv og Petter Gulli, forfatter av boka «Håp».

Møtet er gratis og åpent for alle.